I am trying to connect laserweb (running in windows 10) to an arduino UNO

I am trying to connect laserweb (running in windows 10) to an arduino UNO board through a HC-06 bluetooth module.
I made the connection in Windows 10 to the HC-06, I added the COM port service to the device, and the COM port appears in the “COMM” options in Laserweb.
When I try to connect, first I receive the message “Machine connected”, and the the error “No supported Firmare detected”. When I was connecting the drawbot directly through a USB cable, it was working great.
Maybe the problem is in the compatibility of HC-06 and windows 10, not a problem on Laserweb. But any idea is greatly appreciated.

The problem is that the arduino does not reset when the connection is startet via UART instead of USB, so the welcome string with the firmware version will not be sent.
To resolv that, you can make a file in the LW4 installation folder with the name “.env” and the content “RESET_ON_CONNECT=1”.

@cprezzi Nie mogę utworzyć nazwy “.env” może być “env” lub “#*.env” GRBL LPC za każdym razem jest rozłaczany… W programach GRBLaser, GRBL Panel nie ma tego problemu połaczenie PC i MKS SBASE działa “OK”
Co mogę zrobić żeby LaserWEB ZADZIAŁAŁ ?

@Marek_Kuleta First create a new textfile, enter the content and save it as env.txt. Then open command shell, navigate to the files folder (cd…) and renme the file with the command “ren env.txt .env”.

@cprezzi DZIĘKUJĘ UDAŁO SIĘ , Teraz i LaserWEB działa. Wszystkiego Dobrego W NOWYM 2019 Roku!!!

LaserWEB generuje G-code laser raster, na podstawie parametru Beam range : 0 to 1000 .
Gdzie w oknie programu można zmienić wartość tego parametru ? Wartość S jest generowana 0,000 cztery miejsca po przecinku czy można to zaokrąglić do liczb całkowitych ?
Zbudowałem do lasera DAC dla osi A w MACH3. Chciałbym wygenerowany kod w LW edytować dla osi A, której pelen zakres to 0-1mm 12 bitów MCP4725 . Jak można by to zautomatyzować w skrypcie dla Notped ++ . Jężeli S jest liczbą całkowitą to polecenie zamień “S” na “A.” załatwia sprawę. Jeżeli np. S300. 356 to potrzebna jest zamiana na liczbę całkowitą aby powyższa operacja edycji kodu się udała…

@Marek_Kuleta Is this for a second solution? On Grbl-LPC, you can not output the PWM value over I2C. There are cheap circuits to convert the PWM to analog 0…10V, it you need that.

+Claudio Prezz Witam !
Na co dzień do frezowania używam Programu Mach3 . Do swojej maszyny home maide Cnc chciałem dodać laser diodowy.
Mach3 do cięcia laserem i grawerowania szczególnie grafik rastrowych nie bardzo się nadaje. Podejrzałem jak to robi PICENGRAVE. Zrobiłem na arduino nano, sterowanie mocą lasera za pomocą sygnałów STP i DIR. wirtualnej osi “A” Dac na MCP 4725. daje napięcia od 0 do +5V .z rozdzielczością 4065. Działa to całkiem dobrze. Jedyny problem to sposób generowania kodu CNC dla rastra i wektora .
CNC to moje hooby nie praca zarobkowa.
|Pozdrawiam