Google+ post by Martin Novotný on 2018-09-29 11:28:26 UTC

esp8266
gplus
(Martin Novotný) #1

Tady to je

(Libor Gabaj) #2

Už dávno.